Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

Rekompensata za koszty odzyskiwania należności w nowej ustawie o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

W dniu 18 kwietnia 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403). Jej poprzedniczka, tj. ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2003 r. Nr 139 poz. 1323 ze zm.) niezwykle rzadko była wykorzystywana w praktyce. Tylko wyjątkowo powoływali się na nią wierzyciele, ale również sądy częstokroć zapominały o jej istnieniu, choć w każdym przypadku, gdy np. wierzyciel dochodził – obok należności głównej wynikającej z transakcji handlowej - odsetek ustawowych (bez wyraźnego wskazania ich stopy) winien znaleźć zastosowanie art. 7 tej ustawy, który – jako lex specialis - modyfikował treść art. 481 § 2 k.c. Praktyka ta jednak – jak się zdaje – może się całkowicie zmienić pod rządem aktualnie obowiązującej ustawy. Przewiduje bowiem ona nowe, nieznane dotychczas polskiemu porządkowi prawnemu, narzędzie, po które zapewne chętnie będzie sięgnie część wierzycieli, zwłaszcza tych świadczących usługi masowe.

 


Strona 2 z 2

SZUKAJ