Podział majątku wspólnego

Ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym w przypadku darowizny dokonanej do tego majątku przez rodziców jednego z małżonków

W praktyce bardzo często zdarzają się sytuacje, że rodzice jednego z małżonków w czasie małżeństwa dokonują darowizny wartościowych przedmiotów (np. nieruchomości) do ich majątku wspólnego. Małżonkowie jednak stosunkowo szybko rozwodzą się, w konsekwencji czego dochodzi do sprawy o podział majątku wspólnego, w skład którego wchodzi jedynie przedmiot ww. darowizny. W takim przypadku pojawia się pytanie, w jaki sposób zminimalizować w ramach tej sprawy negatywne skutki darowizny dla małżonka będącego dzieckiem darczyńców, a także dla samych darczyńców (zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zachodzą podstawy do odwołania darowizny). Wszak darowizna była dokonywana na cele rodziny założonej przez oboje małżonków, a nie w zamiarze przysporzenia drugiemu z małżonków korzyści majątkowej (niejednokrotnie jeszcze winnemu rozkładu pożycia małżeńskiego).

 


SZUKAJ